อีเมล: info@dreamdestination.in.th

BEST DEAL

รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 700 บาท

พิเศษสำหรับลูกค้า Superrich Thailand

พิเศษสุด

แผนรายปี :
สำหรับ ประกันภัยการเดินทางแบบรายปี แผนใดก็ได้ รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 700 บาท
(เบี้ยเริ่มต้นเพียง 3,837 บาท)

แผนรายเที่ยว :
• เบี้ยประกันภัย 483 – 999 บาท รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 100 บาท
• เบี้ยประกันภัย 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรกำนัล Central มูลค่า 300 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560
*เฉพาะลูกค้า Superrich Thailand ที่ ลงทะเบียนรับความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุทั่วโลก ฟรี 30 วัน เท่านั้น และซื้อประกันภัย Travel Guard ผ่านช่องทางออนไลน์ เท่านั้น
 
เงื่อนไข 
- สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้า Superrich Thailand ที่ ลงทะเบียนรับ ความคุ้มครอง ประกันอุบัติเหตุทั่วโลก ฟรี 30 วัน เท่านั้น
- สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า Superrich Thailand ที่ซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เที่ยวสนุกไม่สะดุด.com เท่านั้น
- ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560 
- จำกัดของสมนาคุณ 1 รายการ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น 
- ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรโมชั่น
- ของสมนาคุณดังกล่าว อภินันทนาการจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด และจะถูกจัดส่งให้ภายใน 60 วัน หลังจบระยะเวลาโปรโมชั่น ตามชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้เมื่อซื้อประกันภัยเท่านั้น
- ของสมนาคุณดังกล่าวไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือโอนได้
- ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
- รับประกันภัยโดย บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ให้บริการนายหน้าประกันภัยโดยบริษัท ยูนิเวอร์แซล นายหน้าประกันภัย จำกัด

 
* ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้
  กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
** คำแนะนำ : ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง