อีเมล: info@dreamdestination.in.th

KNOWLEDGE

คณะรัฐมนตรีได้ออกมาตรการช้อปช่วยชาติ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี ปี 2561 โดยมีสินค้า 3 ประเภทที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ คือ 1. ยางล้อรถ ที่ผลิตและใช้ยางพาราในประเทศ ครอบคลุมทั้งยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน โดยต้องซื้อกับร้านที่เป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย ผู้ผลิตยางล้อที่ซื้อวัตถุดิบจากการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้น และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะค่ายางล้อรถ...
THE BEST COMMUNITY OF
AESTHETIC TRAVELER
ต้องการข้อมูลประกันภัยการเดินทาง

TRAVELING DIARY

LATEST TOPIC

โพสต์โดย admin - 01 Feb 2017
อ่านต่อ
ปารีส… ที่ร๊ากกกกก - โพสต์โดย admin - 01 Feb 2017
THE BEST COMMUNITY OF
AESTHETIC TRAVELER

TRAVELING DIARY

LATEST TOPIC

โพสต์โดย admin - 01 Feb 2017
อ่านต่อ
ปารีส… ที่ร๊ากกกกก - โพสต์โดย admin - 01 Feb 2017
ต้องการข้อมูลประกันภัยการเดินทาง