อีเมล: info@dreamdestination.in.th

KNOWLEDGE

ประกันภัยการเดินทาง ทำไว้ก่อนออกเดินทางมีประโยชน์อย่างไร?

มั่นใจว่าคุณคงเป็นหนึ่งในหลายๆ คนที่คิดว่าประกันภัยการเดินทาง… ซื้อแล้วได้อะไร 
วันนี้ Travel Guard มีตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครอง จากการซื้อประกันภัยการเดินทางมาบอกทุกท่าน 

1. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ให้ความคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
2. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ให้ความคุ้มครองกรณีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทั้งในต่างประเทศและกลับมารักษาต่อเนื่องในประเทศไทย
3. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard คุ้มครองเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
4. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ครอบคลุมผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง
5. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ให้ความคุ้มครองในกรณีการเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง
6. ประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

นอกจากนี้แล้ว Travel Guard ยังมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมอีกมากมาย รวม 19 ความคุ้มครอง* 
รู้อย่างนี้แล้ว อย่าลืมซื้อประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ก่อนจะออกเดินทางท่องเที่ยวทุกครั้งนะคะ

Travel Guard ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ เที่ยวสนุก ไม่สะดุด ปลอดภัยตลอดการเดินทาง ไม่ต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันดีกว่านะคะ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม :  www.aig.co.th/travelguard

* ความคุ้มครองและผลประโยชน์ที่บุคคลผู้เอาประกันภัยจะได้รับขึ้นอยู่กับคำจำกัดความ เงื่อนไข และข้อยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและแผนความคุ้มครองที่ได้เลือกซื้อไว้
คำแนะนำ : ควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันภัยทุกครั้ง