อีเมล: info@dreamdestination.in.th

STORY

ลงทุนจ้าง guide อย่างไรให้คุ้มกับการเที่ยวที่สุด

ตัวเราเอง คือ ไกด์นำเที่ยวที่ดีที่สุด

ถ้าถามผมว่าจะจ้างไกด์แบบไหนที่ให้คุ้มกับการเที่ยว… อันนี้แล้วแต่สไตล์การเที่ยวของแต่ละคนครับ

ผมเองไม่ค่อยได้ใช้ไกด์นำเที่ยวเท่าไหร่ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนชอบอ่าน ชอบดูคลิป ชอบศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้นก็รู้ไม่ได้น้อยไปกว่าไกด์มากนัก แต่ความชำนาญในพื้นที่นั้นๆ อาจจะน้อยกว่า

 

ยกเว้นจะไปในเมืองที่ไม่คุ้นเคยจริงๆ ส่วนจะจ้างอย่างไรให้คุ้ม ผมว่าความพอดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จำนวนคนและจำนวนไกด์ก็สำคัญ
เช่น สมมติจำนวนคนมันมากกว่าจำนวนไกด์มากเกินไป มันก็ดูแลไม่ทั่วถึง