STORY

เจ้าของหนังสือ “รวยได้ แค่ใช้เงินเป็น” ที่จะมาแชร์เคล็ดลับที่ทำยังไง....ที่ทำให้ยิ่งเที่ยวยิ่งรวย

รวมทั้งเคล็ดลับวิธีการแลก points เพื่อท่องเที่ยว หรือถ้าคิดจะลงทุนกับอะไรเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเชิงท่องเที่ยวที่มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีเคล็ดลับในการพิชิตที่เที่ยวในฝัน และเที่ยวอย่างไรให้ได้ Privilege จากการเป็น Loyal customers