อีเมล: info@dreamdestination.in.th

STORY

Portion ในการถือเงินเวลาไปเที่ยว

เงินสด – Credit card ใช้เป็นมีแต่ได้กับได้

Portion ในการถือเงินเวลาไปเที่ยว

Portion ในการถือเงินเวลาไปเที่ยว

ผมให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายเวลาเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยผมมีแนวคิดที่ว่า

ถ้าเราใช้เงินสด บางครั้งจะเป็นรายจ่ายที่ออกจากกระเป๋าแบบใช้แล้วหายไปเลย ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรใช้ไปกับการเดินทางเล็กๆ น้อย นั่งแท็กซี่ ขึ้นรถไฟ แต่ถ้าเราใช้บัตรเครดิต เราจะได้แต้มสะสมหรือสิทธิพิเศษกลับมาใช้อีกได้อีก

ทั้งนี้ ก็ควรใช้บัตรเครดิตเท่าที่มีเงินจ่าย และใช้บัตรเครดิตจ่ายเงินทุกครั้งเพราะคุณจะได้คะแนนสะสมที่จะทำให้คุณได้สิทธิประโยชน์มากมาย